Almedalen 2019. Foto: Anna-Karin Landin

 

Måndag 1 juli

Klimatomställningen – Nya affärsmöjligheter och nya geopolitiska risker

08.30 – 10.00
Arrangör: Hagainitiativet, Mistra Geopolitics
Medverkande från SU: Karin Bäckstrand, professor, Statsvetenskapliga institutionen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57894

Miljardsatsning på vårdinformationsstöd – är vi redo för en digital revolution?

09.30 – 10.30
Arrangör: Sirona AB
Medverkande från SU: Monica Winge, PhD, Forskare inom medicinsk informatik, Institutionen för data- och systemvetenskap.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55866

Från nyanländ till nyanställd – har våra nordiska grannar svaret?

10.00 – 10.45
Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet
Medverkande från SU: Lars Calmfors, professor, Institutet för internationell ekonomi.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56969

How to bring world-leading Swedish research infrastructures into the future?

11.00 – 12.00
Arrangör: Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola
Medverkande från SU: Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55829

Fakta och myter om migration

12.30 – 13.15
Arrangör: Fores
Medverkande från SU: Åsa Wikforss, professor, Filosofiska institutionen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59112

Nya utmaningar för svensk energiförsörjning

13.15 – 14.00
Arrangör: SNS – studieförbundet näringsliv och samhälle
Medverkande från SU: John Hassler, professor, Institutet för internationell ekonomi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57357

 

Tisdag 2 juli

Hur klarar vi finansieringen av välfärden år 2030?

09.00 – 10.00
Arrangör: KPMG
Medverkande från SU: Lars Calmfors, professor emeritus, Institutet för internationell ekonomi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57282

Hur kan Sverige höja kvaliteten i forskning?

09.00 – 10.00
Arrangör: Vetenskapsrådet
Medverkande från SU: Karin Bäckstrand, professor, Statsvetenskapliga institutionen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58475

Hela landet ska lära – för en gränslös och likvärdig skola

10.00 – 12.00
Arrangör: Studi Sverige, Språkprojektet "Skola för alla - från första dagen"
Medverkande från SU: Anna Åkerfeldt, forskare, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57441

Ensamkommande flickor – en bortglömd grupp

10.00 – 10.45
Arrangör: Fores
Medverkande från SU: Eskil Wadensjö, professor Institutet för social forskning
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59105

Vem betalar priset för det obetalda omsorgs- och vårdarbetet?

10.40 – 11.40
Arrangör: Region Värmland, Anhörigas Riksförbund, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Medverkande från SU: Petra Ulmanen, fil.dr, biträdande lektor, Institutionen för socialt arbete
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58574

Den som väntar på något gott, eller? Hur följs insatser vid psykisk ohälsa upp bland barn och unga?

10.45 - 11.45
Arrangör: Sirona AB
Medverkande från SU: Sven Bölte, professor, Specialpedagogiska institutionen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55873

Fritidsbåtars miljöpåverkan – och vägen mot ett hållbart båtliv

11.00 – 11.45
Arrangör: Havsmiljöinstitutet, Maritima klustret i Västsverige, Göteborgs universitet, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkande från SU: Sofia Wikström, docent, Östersjöcentrum
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58191

Hur skapas ett hållbart skolledarskap?

11.10 – 11.40
Arrangör: Rektorsprogrammet
Medverkande från SU: Pia Skott, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57993

Vikten av högläsning – ny undersökning

13.00 – 13.45
Arrangör: LegiLexi, Almedalsbiblioteket
Medverkande från SU: Mats Myrberg, professor emeritus, Specialpedagogiska institutionen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58729

Ungas bostadsdrömmar – ett hot mot samhällsekonomin?

13.15 – 14.00
Arrangör: HSB
Medverkande från SU: John Hassler, professor, Institutet för internationell ekonomi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58420

Hur kan rektorers professionella trygghet stärkas?

13.30 – 14.30
Arrangör: Rektorsprogrammet
Medverkande från SU: Pia Skott, Institutionen för pedagogik och didaktik, Rektorsprogrammet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58605

Musselodling – en bra åtgärd mot övergödning i Östersjön?

15.00 – 15.45
Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkande från SU: Nils Hedberg, forskare, Östersjöcentrum, Markus Larsson, Markus Larsson, omvärldsanalytiker, Östersjöcentrum, Gun Rudqvist, policychef, Östersjöcentrum.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56030

Ett allt mer mångspråkigt Sverige – hur ska vi få alla att förstå?

15.00 – 16.00
Arrangör: Forskning & Framsteg, Riksbankens jubileumsfond
Medverkande från SU: Mikael Parkvall, universitetslektor, Institutionen för lingvistik, Fanny Forsberg Lundell, universitetslektor, Romanska och klassiska institutionen http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57386

Kan digital kreativitet ge alla likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan?

15.00 – 16.00
Arrangör: Atea Sverige AB
Medverkande från SU: Susanne Kjällander, universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56632

Demokratisera forskningen – till varje pris?

15.00-16.30
Arrangör: Vetenskap & Allmänhet
Medverkande från SU: Gustav Nilsonne, forskare Stressforskningsinstitutet
https://v-a.se/events/va-i-almedalen-2/

Vilka droger är okej?

16.30 – 17.30
Arrangör: Forskning & Framsteg, Riksbankens jubileumsfond
Medverkande från SU: Johan Edman, universitetslektor, Kriminologiska institutionen http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57399

Onsdag 3 juli

Polariseringsmyten – minskar verkligen de medelkvalificerade jobben?

12.30 – 13.45
Arrangör: Arena Idé
Medverkande från SU: Michael Tåhlin, professor Institutet för social forskning (SOFI)
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56680

Östersjötorskens svanesång – hot, orsaker och lösningar

13.15 – 14.00
Arrangör: Östersjöcentrum Stockholms universitet, Havsmiljöinstitutet, Östersjödagarna
Medverkande från SU: Henrik Svedäng, forskare, Östersjöcentrum
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56057

Hur styr vi mot ett hållbart båtliv?

14.30 – 15.15
Arrangör: Havsmiljöinstitutet, Östersjöcentrum Stockholms universitet, Östersjödagarna
Medverkande från SU: Sofia Wikström, docent, Östersjöcentrum
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56059

Från risk till frisk i arbetslivet: förutsättningar för att chefer ska kunna göra ett bra jobb

15.00 – 15.45
Arrangör: AFA Försäkring, Suntarbetsliv
Medverkande från SU: Annika Härenstam, forskare, Psykologiska institutionen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57563