Assar Lindbeck
Assar Lindbeck. Foto: Fredrik Eriksson

Assar Lindbeck har under hela sin akademiska karriär bidragit till samhällsdebatten om hur vi ska utforma den svenska ekonomiska politiken. Han har också alltid poängterat att akademiker har en skyldighet att presentera sina forskningsresultat och att analysera olika politiska alternativ och komma med egna förslag. Ett lysande exempel är Lindbeckkommissionen som efter tre månaders arbete våren 1993 presenterade 113 reformförslag. Dessa fick stort genomslag i den politiska debatten och presenterades i Aktuellt som en ”fredlig statskupp”.

Samtalet tar avstamp i Lindbeckkommissionen med syftet att blicka framåt. Vilka utmaningar står Sveriges forskare och politiker inför?

Konferensen är kostnadsfri och hålls i Aula Magna, Stockholms universitet, den 10 mars 2020 kl. 14:00 - 18:00 med registrering från kl. 13.30, och kräver anmälan via SNS hemsida då antalet platser är begränsat.
https://www.sns.se/kalender/assar-lindbeck-akademisk-forskning-i-allmanhetens-tjanst/

Konferensen kan komma att filmas och fotas.

Program och medverkande:

Varför tillsatte jag Lindbeckkommissionen och skulle jag ha gjort det igen?
Carl Bildt, f.d. statsminister.

Forskningen – en bra researchavdelning för en reporter.
Erik Fictelius, f.d. Ekotchef och Aktuelltreporter, tvåfaldig vinnare av Stora Journalistpriset.

Lyssnar politikerna (fortfarande) på forskarna?
Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Panelsamtal och publikfrågor.
Carl Bildt, Erik Fichtelius och Jenny Madestam.

Har nationalekonomisk teori tillräcklig kontakt med verkligheten? Ekonomisk teori 4.0 för 2000-talet.
Leif Östling, f.d. VD Scania och ordförande i Svenskt Näringsliv.

Panelsamtal och publikfrågor, med en inledning av Assar Lindbeck.
Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Anna Breman, vice riksbankschef, Torsten Persson, professor i nationalekonomi (IIES), Karin Pettersson, kulturchef Aftonbladet och Leif Östling.

Leder samtalet gör:

Anna Breman, vice riksbankschef och John Hassler, professor i nationalekonomi (IIES).