Cyprien Gaillard "L'Ange du foyer (Vierte Fassung)" (2019), installationsvy från 58:e Venedigbiennal
Cyprien Gaillard "L'Ange du foyer (Vierte Fassung)" (2019), installationsvy från 58:e Venedigbiennalen 2019. Foto: Timo Ohler.
Cyprien Gaillard "Ocean II Ocean" (2019). Stillbild från video.
Cyprien Gaillard "Ocean II Ocean" (2019). Stillbild från video.
Cyprien Gaillard "Ocean II Ocean" (2019). Stillbild från video.
Cyprien Gaillard "Ocean II Ocean" (2019). Stillbild från video.
 

Om utställningen

Accelerators utställningsprogram inleddes med Tino Sehgals konstnärskap som kretsar kring hållbarhet och en kritisk reflektion kring begreppet framsteg i verket This progress. I Gaillards konstnärskap berörs samma begrepp på ett helt annat vis genom verk där tiden inte rör sig framåt eller linjärt utan i en cyklisk rörelse.

Samtidens politiska klimat kan på flera sätt speglas i 1930-talets. Men det är också många skeenden som har motsvarighet i tider av upplysning, växande demokrati eller ökad social medvetenhet. Accelerator presenterar Gaillards utställning utifrån en möjlighet att lyfta blicken från samtidens dystopiska tonläge.

När Gaillard besökte Accelerator första gången under våren 2019 var han i färd att färdigställa videoverket Ocean II Ocean (2019). Verket som han arbetat med under de senaste 2 åren utgår från Gaillards intresse för underjord, geologi och djuptid. I verket som nu får en central plats i Accelerators underjordiska rum figurerar bilder från tunnelbanan i Moskva tillsammans med havsbotten utanför USA:s östkust. Som ofta i hans verk flätar utställningen samman vitt skilda geografiska platser och olika tidsepoker. Gaillard låter bilder och element av förstörelse och återuppbyggnad, förnyelse och förfall bilda ett kretslopp där föremål och figurer ur historien infogas i ett samtida narrativ.

Om Cyprien Gaillard

Cyprien Gaillard (f. 1980, Paris, Frankrike) är baserad i Berlin och New York. Han har haft soloutställningar på bland annat MoMA PS1, Hammer Museum (US) Kunsthalle Basel (DE) och Tate Modern (UK). 2010 erhöll han det prestigefyllda Marchel Duchamp-priset följt av en stor soloutställning på Centre Georges Pompidou (FR). Två av de verk som visas på Accelerator visas samtidigt på den pågående 58:e Venedigbiennalen.

Mer om utställningen och öppettider.