Arrangör/Organiser: Företagsekonomiska institutionen
Webbadress/Webpage: https://www.sbs.su.se/samverkan/alumni/homecoming-day-2018-1.407911
Kontakt/Contact: Oskar Sjölander
Föranmälan krävs/Registration required

Dagen börjar med en föreläsning av institutionens lektorer Fredrik Eng-Larsson och Olov Isaksson. Efter föreläsningen blir det mingel och tilltugg. Ta chansen att knyta nya kontakter.

Föreläsning: Varför blir alla sjuka på måndagar?

På måndagar tar Stockholms akuter emot 25 procent fler patienter än övriga dagar. På julafton är patienterna få, men dagen efter är det ofta extremt många. Varför sådana skillnader?Skillnaderna orsakar köer. Kan man jämna ut skillnaderna och korta köerna? Fredrik Eng-Larsson och Olov Isaksson visar hur köteori och kunskap om hur människor fattar beslut kan ge kortare köer och bättre vård. Lärdomarna kan användas inom allt från trafik till butiker.

Välkommen!