Program under Forskardagarna 2015

Språk, litteratur, medier

Vad kan man lära sig av Bibeln?

Datorlingvistik, Robert Östling

Standard och neostandard – språkval i läroböcker i italienska

Italiensk språkvetenskap, Entela Tabaku Sörman

Diversity and complexity in African languages

Linguistics, Francesca Di Garbo (This lecture will be held in English)

Främmande platser i Sovjetisk science fiction

Slaviska språk, Henriette Cederlöf

Rysk litteratur som samtidsspegel

Slaviska språk, Mattias Ågren

Webben eller vebben? Thriller eller triller?

Tvåspråkighet, Memet Aktürk-Drake

Vård, omsorg, människors beteende

Kvinnor och män som chefer: stereotyper och värderingar

Psykologi, Hanna Li Kusterer

Bruk eller missbruk? Uppfattningar om droger

Socialt arbete, Eva Samuelsson

Lärarutbildning, barn och ungdom

Digitala resurser utmanar synen på lärande

Didaktik, Anna Åkerfeldt

Med önskan om kontroll?

Barn- och ungdomsvetenskap, Karin Gunnarsson

Tonårsflickors berättelser om styrkor och särskilt stöd

Specialpedagogik, Barbro Johansson

Specialpedagogik i den svenska gymnasieskolan

Specialpedagogik, Joacim Ramberg

Tala om texter

Språkdidaktik, Yvonne Hallesson och Pia Visén

Matematik, fysik, materialvetenskap, IT/Data

Data outliers: Friend or enemy?

Statistics, Chengcheng Hao (This lecture will be held in English)

Morgondagens datorer är tvådimensionella

Teoretisk fysik, Mikael Fremling

Ekologi, biologi, miljö, klimat, geovetenskap

Finding ocean currents with satellites in space

Oceanography, Robert Graham (This lecture will be held in English)

Små barn mer utsatta för miljögifter i hemmet än sina mammor

Tillämpad miljövetenskap, Leena Sahlström

Historia, arkeologi, kulturarv

Att forma en kulturarvsplats: arkeologi och förmedling

Arkeologi, Elin Engström

Att söka osynliga bronsåldersboplatser på Gotland

Arkeologi, Gunilla Runesson

Etnisk jämlikhet förutsättning för tillväxt

Historia, Anders Blomqvist

Kungamakt och konstitutionell rätt på medeltiden

Historia, Fredrik Charpentier Ljungqvist

Folkens vänskap efter behov – Synen på utländska arbetare i DDR

Historia, Ann-Judith Rabenschlag

Vad händer när platser marknadsförs?

Kulturgeografi, Ida Andersson

Kemi, molekylära livsvetenskaper (Life Science), nutrition

Andning i cellen med en pytteliten pump

Biokemi, Emelie Svahn

Multiskalig modellering av ”CO2-durkslag”

Fysikalisk kemi, Amber Mace

Supersnabbt gasupptag med adsorbenter

Kemi, Arto Ojuva

Dricker vi vatten fritt från kemikalier?

Miljökemi, Marko Filipovic

Samhälle, politik, lag och rätt

Psykiatrirätt

Juridik, Moa Kindström Dahlin

Innovation och konkurrens

Juridik, Vladimir Bastidas

Anpassning till klimatförändringar – migration eller omflyttning?

Kulturgeografi, Qian Zhang

Ekonomi, företagande, ledarskap

Hållbarhetsredovisningens effekter i statligt ägda företag

Företagsekonomi, Christer Westermark

Jobba utomlands – ingen garanti för att förändras som person

Företagsekonomi, Anna Wettermark