Amber Mace
Amber Mace

Multiskalig modellering av ”CO2-durkslag”

Mineraler uppbyggda av nanoporösa system kan användas som molekylära såll där mindre molekyler tillåts träda in i materialet medan större blockeras. I min forskning arbetar jag med multiskaliga datorsimuleringsmetoder från elektronnivå ända upp till makroskopisk nivå för att undersöka och förutspå hur materialens egenskaper kan optimeras för användning för industriell CO2-separation och uppfångning.