Etnisk jämlikhet förutsättning för tillväxt

Nationalism som utesluter minoriteter är inte bara skadlig för minoriteterna. Etnisk exkludering skapar också politiska och ekonomiska problem för alla i befolkningen. Vill ett land skapa ekonomisk tillväxt krävs etnisk jämlikhet. Det är slutsatserna i min avhandling ”Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania”.

 

 

Föredrag från Forskardagarna 2015 (onsdag 7 oktober). Anders Blomqvist som har skrivit sin doktorsavhandling inom historia talar om "Etnisk jämlikhet förutsättning för tillväxt".