Ann-Judith Rabenschlag
Ann-Judith Rabenschlag

Folkens vänskap efter behov – Synen på utländska arbetare i DDR

På grund av arbetskraftsbrist i början av 1960-talet började DDR rekrytera utländska arbetare från andra socialistiska länder. Denna politik fortsatte fram till den tyska återföreningen. I min forskning undersöker jag hur dessa ”gästarbetare” bemöttes både av staten och av vanliga DDR-medborgare och hur DDR-samhället diskuterade möten med ”de andra.”