Digitala resurser utmanar synen på lärande

Att skriva prov i skolan har du säkert lång erfarenhet av och du "vet hur det brukar gå till" – en ensam elev skriver ner sina svar med papper och penna. Men traditionella undervisningsmetoder sätts nu på spel. I min forskning diskuterar jag skolans användning av datorer och andra digitala resurser och hur detta utmanar våra föreställningar om lärande och kunskap.

 

 

Föredrag från Forskardagarna 2015 (torsdag 8 oktober). Anna Åkerfeldt som har skrivit sin doktorsavhandling inom didaktik talar om "Digitala resurser utmanar synen på lärande".