Jobba utomlands – ingen garanti för att förändras som person

Förändras man som person av att jobba i en annan kultur? Jag har studerat skandinaver som arbetar i Egypten och kan se att många saknar kunskap om, och integration med, lokalinvånarna. De är mer fokuserade på att övervinna det lokala samhällets utmaningar än att lära sig av det. För att lära sig mer behöver de öka närheten till lokalinvånarna.

 

 

Föredrag från Forskardagarna 2015 (onsdag 7 oktober). Anna Wettermark som har skrivit sin doktorsavhandling inom företagsekonomi talar om "Jobba utomlands - ingen garanti för för att förändras som person".