Supersnabbt gasupptag med adsorbenter

Separation av koldioxid kräver adsorbenter som ”andas in” rökgasen och ”andas ut” den igen i separerade tillstånd. För att kunna separera snabbt krävs flödeskanaler med bara några mikrometers tjocklek som tillåter ett supersnabbt gasupptag. Sådana får man via frysgjutning, där materialet blandas med vatten och fryses.

 

 

Föredrag från Forskardagarna 2015 (torsdag 8 oktober). Arto Ojuva som har skrivit sin doktorsavhandling inom kemi talar om "Supersnabbt gasupptag med adsorbenter".