Barbro Johansson
Barbro Johansson

Tonårsflickors berättelser om styrkor och särskilt stöd

Min forskning handlar om hur tonårsflickor uppfattar lärares bemötande under högstadiet och vid den inledande delen av gymnasiet. Flickorna berättar hur stödinsatser har påverkat deras skolgång samt om hur intressen och styrkor från fritiden kan tas tillvara för att utforma lärandestrategier i skolan.