FÖRDJUPANDE FORSKARSAMTAL

Victoria Bignet, projetkoordinator EAT, Stockholm Resilience Centre*
Susanna Molander, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen

Mat, kultur, hälsa och miljö hänger ihop. De största hälsoutmaningarna och miljöproblemen samhället står inför beror till stor del på den mat vi äter och hur den produceras. Möt forskarna som studerar matens starka sociala sammanhållande funktion och som vet hur vi kan förbättra vår personliga hälsa – och vår planets – genom det vi lägger på tallriken.

 

 

Fördjupande forskarsamtal med Victoria Bignet och Susanna Molander som talar om "Den största utmaningen: hälsa och hållbarhet på tallriken", moderator Hanna Zetterberg.