Elin Engström
Elin Engström

Att forma en kulturarvsplats: arkeologi och förmedling

Genom arkeologins olika praktiker skapas kulturarvsplatser som sedan används för olika identitetsskapande syften. I min forskning har jag undersökt hur det avlägset förflutna levandegörs i dag på kulturarvsplatsen Eketorps borg. Hur samverkar gestaltningen av det förflutna med samtidens uppfattningar om kön och genus? Och vilken roll spelar arkeologins egna historier i denna förmedling?