Emelie Svahn
Emelie Svahn

Andning i cellen med en pytteliten pump

Celler är omslutna av ett membran, likt en stadsmur kring en stad. I membranet finns olika proteiner och ett av dessa är en pump som används i cellandningen. Genom att omvandla syre till vatten frisätter denna vätejonpump den energi som behövs i cellen. Jag har studerat hur pumpens uppbyggnad och omgivning påverkar pumpens maskineri, som måste fungera optimalt för att vi ska kunna leva av syret vi andas.