Entela Tabaku Sörman
Entela Tabaku Sörman

Standard och neostandard – språkval i läroböcker i italienska

I min forskning har jag funnit att språkvalet i dagens läroböcker i italienska som främmande språk inte längre speglar den traditionella italienska språkstandarden, utan snarare visar på en öppenhet för ett mer modernt språkbruk. I läroböckerna inkluderas dock bara de språkliga förändringar som anses utgöra standardliknande former.