Eva Samuelsson fotograf Jessica Storbjörk
Eva Samuelsson fotograf Jessica Storbjörk

Bruk eller missbruk? Uppfattningar om droger

Hur vårdpersonal uppfattar din alkohol- och narkotikaanvändning beror på vem du är. Social situation, ålder, familjesituation och i vissa fall kön påverkar hur allvarlig de uppfattar att situationen är och hur de anser att den bör hanteras. Personal inom socialtjänsten och i landstinget gör också olika bedömningar.