Fredrik Charpentier Ljungqvist
Fredrik Charpentier Ljungqvist

Kungamakt och konstitutionell rätt på medeltiden

För första gången har alla konstitutionella bestämmelser i de danska, norska och svenska medeltidslagarna blivit noggrant analyserade och jämförda. I min forskning har jag dessutom undersökt kungamaktens omvandling till en statsmakt. Resultaten visar att utvecklingen av kronans rättsliga funktioner var viktigare för statsbildningsprocessen än en ökad militär makt.