Nedan finns förra årets program. Alla samtalen finns tillgängliga på su.se/play.

Den största utmaningen: hälsa och hållbarhet på tallriken

Victoria Bignet, projetkoordinator EAT, Stockholm Resilience Centre
Susanna Molander, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen

Mat, kultur, hälsa och miljö hänger ihop. De största hälsoutmaningarna och miljöproblemen samhället står inför beror till stor del på den mat vi äter och hur den produceras. Möt forskarna som studerar matens starka sociala sammanhållande funktion och som vet hur vi kan förbättra vår personliga hälsa – och vår planets – genom det vi lägger på tallriken.

Kemikalier och hormonstörande ämnen – i verkligheten och i media

Christina Rudén, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Kristina Riegert, professor, Institutionen för mediestudier

Media fyller en viktig funktion genom att sprida forskningens resultat. Men där forskningen är långsam och komplex måste media vara snabb och presentera enkla sammanhang. Hur kan forskning förklaras via rättvis och ifrågasättande journalistik utan att budskapet förvanskas?

Mörk materia – vi vet inte vad det är, vi kan varken se eller mäta det, men vi skriver gärna om det!

Joakim Wrethed, universitetslektor, Engelska institutionen
Jan Conrad, professor, Fysikum

I böcker skrivs gärna om det okända. Författare och läsare fascineras och trollbinds av mörk materia. Men hur gör de forskare som verkligen försöker ta reda på vad det är? Hur ser vardagen ut för en partikelfysiker som ska mäta och registrera det vi inte kan se eller ta på? Och hur skiljer det sig från en forskare i engelsk litteratur som också studerar mörk materia?

Vi kan göra allt på nätet – men är vi lyckliga?

Uno Fors, professor, Institutionen för data- och systemvetenskap
Michael Westerlund, universitetslektor, Institutionen för mediestudier

Våra liv utspelar sig till stor del på digitala plattformar, men vad får olika typer av digital kommunikation för sociala konsekvenser och vem äger informationen? Anpassar vi vårt beteende till det som belönas på just den plattform vi är inne på? Använder vi de nya plattformarna till att utveckla demokratin? Gör detta digitala sätt att leva oss lyckliga?http://www.su.se/play/public-lectures/forskardagarna/forskardagarna-2015