Gunilla Runesson
Gunilla Runesson

Att söka osynliga bronsåldersboplatser på Gotland

Gotland är en mycket rik bronsåldersbygd med monumentala gravar och många fynd av bronsföremål. Men var finns spåren efter var människor levde sina vardagliga liv? Det finns i det närmaste en total avsaknad av vetskap om samtida boplatser eller synliga boplatsspår på ön. Vilka möjligheter finns det att spåra de icke synliga lämningarna från bronsåldern?