Kvinnor och män som chefer: stereotyper och värderingar

Min forskning visar att kvinnliga chefer värderas lika positivt som män, och bra chefskap innefattar många typiskt kvinnliga aspekter. Samtidigt uppstår motsägelser mellan hur bristen på kvinnliga chefer skildras och möjliga åtgärder. Till exempel tas traditionella könsroller gällande ansvarsfördelning av lönearbete respektive hem och familj ofta för givna.

 

 

Föredrag från Forskardagarna 2015 (onsdag 7 oktober). Hanna Li Kusterer som har skrivit sin doktorsavhandling inom psykologi talar om "Kvinnor och män som chefer: stereotyper och värderingar".