Främmande platser i sovjetisk science fiction

I övergången mellan 1960- och 1970-talen skedde i Sovjetunionen ett kulturellt paradigmskifte som även återspeglas i periodens science fiction. Min studie av tre romaner av Arkadij och Boris Strugatskij samt filmatiseringar av två av romanerna ger en bild av vad som skedde under ytan i 1970-talets Sovjet där teknologisk optimism byttes mot andligt sökande.