Ida Andersson
Ida Andersson

Vad händer när platser marknadsförs?

Många kommuner lyfter fram att de är attraktiva för invånare, företag och turister. Denna process har liknats vid de varumärkesmetoder som används för produkter och företag. Men eftersom kommuner inte är företag och dessutom geografiskt orörliga, måste nya sätt att förstå och förklara marknadsföring av kommuner utvecklas. Hur kan det gå till?