Joacim Ramberg
Joacim Ramberg

Specialpedagogik i den svenska gymnasieskolan

I min studie ingår alla gymnasieskolor i Sverige och jag har undersökt olika delar av de specialpedagogiska verksamheterna. Jag fokuserar på skillnader mellan kommunala och fristående skolor, hur vanligt det är med nivågruppering och var det specialpedagogiska stödet främst ges.