Karin Gunnarsson
Karin Gunnarsson

Med önskan om kontroll?

I takt med larmen om ohälsa bland unga har efterfrågan på skolors hälsofrämjande arbete ökat. Skolan har blivit en plats som ska förebygga de svårigheter elever förväntas utveckla eller ha. I min forskning studerar jag hur skolans hälsofrämjande arbete fått en allomfattande prägel som omfattar hela skolan och alla elever. Vad sker när skolan ska arbeta för att göra alla elever mer hälsosamma?