FÖRDJUPANDE FORSKARSAMTAL

Christina Rudén, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Kristina Riegert, professor, Institutionen för mediestudier

Media fyller en viktig funktion genom att sprida forskningens resultat. Men där forskningen är långsam och komplex måste media vara snabb och presentera enkla sammanhang. Hur kan forskning förklaras via rättvis och ifrågasättande journalistik utan att budskapet förvanskas?

 

 

Fördjupande forskarsamtal med Christina Rudén och Kristina Riegert som talar om "Kemikalier och hormonstörande ämnen – i verkligheten och i media", moderator Hanna Zetterberg.