Leena Sahlström. Foto: Stella Papadopoulou
Leena Sahlström. Foto: Stella Papadopoulou

Små barn mer utsatta för miljögifter i hemmet än sina mammor

Bromerade flamskyddsmedel används i olika konsumentvaror som möbler och diverse plastmaterial för att öka brandsäkerheten. Vi människor exponeras för dessa kemikalier främst via mat och damm. Min forskning visar att småbarn har två till tre gånger högre halter av dessa flamskyddsmedel i sitt blod jämfört med sina mammor.