Mattias Ågren
Mattias Ågren

Rysk litteratur som samtidsspegel

Under de dryga två decennier som förflutit sedan Sovjetunionen upplöstes har litteraturen haft en viktig funktion som kommentar till samhällsutvecklingen i Ryssland. I min forskning har jag studerat hur ryska dystopiska romaner i George Orwells och Aldous Huxleys efterföljd under denna tid har utvecklats och använts just som ett sätt att problematisera och förstå samtiden.