Webben eller vebben? Thriller eller triller?

Alla språk har lånat ord från andra språk. Vanligtvis anpassar man dessa lånords uttal till det egna språket som i vebben och triller i svenskan. Ibland behåller man dock originaluttalet som i webben och thriller. I min avhandling försöker jag svara på frågan när en tvåspråkig talare behåller originaluttalet. Jag hämtar mina exempel från lånord som har kommit in i turkiskan från olika språk, bland annat från svenskan.

 

 

Föredrag från Forskardagarna 2015 (onsdag 7 oktober). Memet Aktürk-Drake som har skrivit sin doktorsavhandling inom tvåspråkighet talar om "Webben eller vebben? Thriller eller triller?".