Mikael Fremling
Mikael Fremling

Morgondagens datorer är tvådimensionella

Modern forskning på fasta material intresserar sig i stor utsträckning för system som i praktiken är två- eller endimensionella. Ett exempel är det nyligen Nobelprisbelönade grafen, vilket är ett enda lager av kolatomer. Jag kommer att berätta om några av de nya och konstiga fenomen som uppstår i dessa material och hur de kan ligga till grund för nästa generations datorer.