Psykiatrirätt

Psykiskt sjuka anses ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå är tvångsvård accepterad inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. I den rådande uppfattningen om rättigheter kan dock särbehandlingen av psykiskt sjuka ifrågasättas.