Qian Zhang
Qian Zhang

Anpassning till klimatförändringar – migration eller omflyttning?

Medan den internationella debatten om migration i samband med klimatförändringar har ändrats från "miljöflyktingar" till "migration som anpassning" kvarstår frågan om politiken handlar om att underlätta migration eller att flytta människor. Min studie av "ekologisk befolkningsomflyttning" i Kina ifrågasätter omflyttningsstrategin samt visar på den vaga gränsen mellan migration och omflyttning i praktiken.