Vad kan man lära sig av Bibeln?

En massa om språk! Bibeln är översatt till flera tusen språk, och med samma text på så många språk kan man med datorns hjälp studera hur de olika språken beter sig. Jag har i min forskning utvecklat nya metoder för att bättre lära sig saker från översatta texter.