FÖRDJUPANDE FORSKARSAMTAL

Uno Fors, professor, Institutionen för data- och systemvetenskap

Michael Westerlund, universitetslektor, Institutionen för mediestudier

Våra liv utspelar sig till stor del på digitala plattformar, men vad får olika typer av digital kommunikation för sociala konsekvenser och vem äger informationen? Anpassar vi vårt beteende till det som belönas på just den plattform vi är inne på? Använder vi de nya plattformarna till att utveckla demokratin? Gör detta digitala sätt att leva oss lyckliga?

 

 

Fördjupande forskarsamtal med Michael Westerlund och Uno Fors som talar om "Vi kan göra allt på nätet – men är vi lyckliga?", moderator Hanna Zetterberg.