Innovation och konkurrens

Att ta fram nya produkter, som läkemedel och läsplattor, kräver oftast att företag samarbetar med varandra. I min forskning visar jag på betydelsen av så kallade transaktionskostnader, det vill säga kostnaderna för de avtal som ingås i samarbetet mellan företag. Jag undersöker även hur konkurrensrätten måste utformas för att inte hindra innovation och samarbete mellan företag.

Vladimir har även tilldelats Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation.