Tala om texter

I skolan blir de texter elever förväntas läsa med åren allt mer komplexa. Att samtala om olika ämnens texter kan vara ett sätt att utveckla förmågan att läsa. Genom analyser av hur elever i samtal rör sig i texter de läst och skapar samband med texten, visas hur textsamtal kan stötta läsutveckling i olika ämnen och program på gymnasiet.

 

 

Föredrag från Forskardagarna 2015 (torsdag 8 oktober). Yvonne Hallesson och Pia Visén som båda har skrivit doktorsavhandlingar inom språkdidaktik talar om "Tala om texter".