Fördjupande forskarsamtal med Jenny Madestam och Paul Levin som talar om "Digitala medier – blogga om din lunch, bli känd eller starta en revolution?", moderator Hanna Zetterberg.