Forskardagarna 2012 Foto: Eva Dalin
Forskardagarna 2012 Foto: Eva Dalin

—Vi drevs av ett engagemang för att forskningen verkligen skulle nå ut och komma till användning, säger Lisen Schultz, en av pionjärerna.
Tillsammans med projektledaren Charlotte Sommarin från Humanistiska föreningen arbetade hon fram ett koncept som gick ut på att skapa en mötesplats för hela universitetet, med populärvetenskapliga föredrag av nydisputerade forskare från olika discipliner på ett och samma ställe.

Samverkan med Konstfack

För att dra in andra delar av samhället engagerade gruppen studenter från Konstfack, som skapade verk på samma teman som avhandlingarna. Verken ställdes sedan ut i samband med Forskardagarna.
—Från början riktade vi oss egentligen inte specifikt till skolor utan lika mycket till allmänheten och företag. Tanken var att företagen skulle komma och rekrytera de nya doktorerna och ta del av frontforskningen, säger Lisen Schultz, som numera är forskare vid Stockholm Resilience Centre.

Brännande ämnen i fokus

Men Forskardagarna blev snabbt populärt bland gymnasieskolor och drar nu i genomsnitt drygt tvåtusen gymnasieelever varje år. För att bli relevant för publiken läggs numera extra fokus på aktualitet och relevans för just gymnasieelever.

Bokningsbara besök på campus

För att verkligen visa upp den stora bredd och djup som finns på Stockholms universitet finns nu också möjlighet till bokningar av eftermiddagsbesök på utvalda institutioner och centra på Stockholms universitet.
—Vi vill visa hur mycket spännande som pågår här på campus. I dag finns det till skillnad från för tjugoett år sedan massor av evenemang som förmedlar forskning. Det gäller att lyfta fram det vi har att erbjuda här på Stockholms universitet, närheten till handfast forskning, säger Anette Gärdeklint Sylla, projektledare för Forskardagarna.

Bakgund Forskardagarna:

Forskardagarna har anordnats på Stockholms universitet sedan 1999. Forskardagarna är alltid gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till gymnasieelev och lärare på gymnasienivå. Alla föreläsningar samtal och aktiviteter är populärvetenskapligt inriktade och handlar förutom om aktuell forskning också om varför forskning är viktigt och om vad Stockholms universitet kan erbjuda blivande studenter.

Hitta mer information på: su.se/forskardagarna

Läs mer om Lisen Schultz arbete på Stockholm Resilience Centre