Föredrag från Forskardagarna 2014 (onsdag 8 oktober). Christofer Laurell som har skrivit sin doktorsavhandling inom företagsekonomi talar om "Från gemenskap till kommers".