Föredrag från Forskardagarna 2014 (onsdag 8 oktober). Cecilia Stenfors som har skrivit sin doktorsavhandling inom psykologi talar om "Hjärnan på jobbet".