Hur mycket vatten behöver vi människor egentligen? Se en kortfilm

Fakta om vatten:

När vi pratar om det vatten vi som människor behöver för att överleva menar vi det som brukar kallas för sötvatten. Det är bara 2,5% av allt vatten som finns på jorden. Resten är saltvatten i haven. Av sötvattnet är 87% bundet i glaciärer, inlandsisar, marken eller på annat sätt och inte tillgängliga för människor. Sötvatten är en av våra största importprodukter i Sverige. Det används bland annat vid tillverkningen av teknik och kläder och mat vi importerar. En genomsnittlig person i Sverige gör av med ca 3000 liter vatten per dag.

 

Georgia (Gia) Destouni är professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Line Gordon är forskare i hållbarhet och föreståndare vid Stockholms resilienscentrum, en del av Stockholms universitet som arbetar med forskning kring jordens förmåga att klara av störningar, katastrofer och förändringar.

Osynligt vatten

—Först och främst är det viktigt att veta att när vi pratar om vatten handlar det om hela vattencykeln på jorden och inte bara det vatten vi ser i sjöar och vattendrag. En stor del av vattencykeln är osynlig, säger Line Gordon.
Den består av vatten som infiltrera i marken, vatten som avdunstar från mark och växter och vatten som färdas genom atmosfären.
—Om vi ska ha fortsatt tillgång till det vatten mänskligheten behöver krävs det att alla delar fungerar.

Alla delar är lika viktiga

Vi behöver skogar som pumpar runt vatten i vattencykeln. Vi behöver jord och vegetation som gör att vatten infiltreras och hålls i jorden, så att växter kommer åt det.
—Vi behöver sköta vattnets samspel med både andra ekosystem och klimat om vi skall hantera dagens klimatsituation på ett bra sätt framöver, säger Line Gordon.

Vatten i centrum

—Vi måste veta hur vattenflöden förändras av klimatförändringar och hur vi människor agerar. Förstår vi inte det kan vi inte planera för framtiden. Vi måste få ner osäkerheten, säger Gia Destouni som är professor i vattenresurser.
Hon älskar vatten och blev forskare för att hon gillar att lösa problem och leta efter mönster. Hon forskar om vatten med frågor som: Hur rör det sig? Vad bär det med sig? Hur hänger vatten och mänskliga aktiviteter ihop?

Om föreläsarna:

Line Gordon är nybliven föreståndare vid Stockholms Resilienscentrum vid Stockholms universitet. Hon är lektor och internationellt erkänd forskare i hållbarhet med fokus på vatten, mat och biosfären. Som forskare är Line Gordon särskilt intresserad av hur avsiktliga och oavsiktliga handlingar på ett ställe kan påverka och ge stora systemförändring på ett annat ställe. Bland annat med för mycket eller för lite regn.
Titta på ett klipp där Line Gordon berättar mer om sin forskning.

Georgia (Gia) Destouni är professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser och prefekt (=chef) vid Institutionen för naturgeografi. Hon jobbar bland annat med ett system för att övervaka Mälarens vattenkvalitet. Hon jobbar också med robotar som mäter hur grundvatten rinner in i havet och hur vattnet i marken världen över förändras med klimatet.
Lyssna på en intervju med Gia Destouni där hon pratar om sin forskning om vatten och en hållbar vattenanvändning.

Länkar om vatten:

Svenskt vatten

Stockholm International Water Institute

WWF om vatten som resurs på Jorden

Se 17 korta filmer om våra viktigaste vattenfrågor med forskare från Stockholms universitet