Fördjupande forskarsamtal från Forskardagarna 2014 (torsdag 9 oktober). Sara Strandberg och Göran Östlin talar om "Internationellt lagarbete om materiens minsta och galaxens giganter", moderator Hanna Zetterberg.