När: 2-3 oktober 9.00-15.30
Var: Öppet förmiddagsprogram i Aula Magna (1200 platser, ingen bokning).

FÖRMIDDAGSPROGRAM AULA MAGNA:

   2 oktober 3 oktober
     
9.00-10.00

INSPIRATIONSSTART:

Det är du som styr framtiden!
Björn Fondén, miljövetare, företagsekonom och hållbarhetsrådgivare pratar om vikten av att vara med och ta ansvar för framtiden. När han var 20 år åkte han till New York som ambassadör för rörelsen We Change, för att prata på en stor miljökonferens i FN.

********************

HAVET — SOPTIPP ELLER FRAMTIDSHOPP?

Havet ger oss en stor del av allt vi människor behöver, som mat, energi, läkemedel, transport och fritidsaktiviteter. Men hur mår våra hav egentligen? Varför är havet så viktigt för jorden? Och vad har havet för rättigheter?

Michael Tedengren, marinekolog och biolog vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och Anna Christiernsson, miljöjurist vid Juridiska Institutionen.

INSPIRATIONSSTART:

Våga ta språnget!
Svea Sigmond, ståuppkomiker och sociolog pratar om vikten av att våga kasta sig ut i det okända. Efter en examen i psykologi, sociologi och beteendevetenskap och ett chefsjobb satsar hon nu på att bli ståuppkomiker på heltid. 
Läs mer om Svea Sigmond

*******************

VEM HAR RÄTT ATT VARA FLYKTING?

Varför flyr människor? Hur ser flyktingsituationen i världen ut? Och varför räknas inte klimatflyktingar som riktiga flyktingar? Vilket ansvar har vi egentligen för att ta emot människor på flykt?

Elin Jakobsson, doktor i internationella relationer och Fataneh Farahani, docent i etnologi

10.15-11.00

VILKET ANSVAR HAR VI FÖR FRAMTIDA GENERATIONER?

Vilket ansvar har vi som lever i dag för att det ska gå att bo på jorden i framtiden? Vad kan vi som lever nu göra åt klimatförändringar och andra globala utmaningar? Vem ska egentligen bestämma över framtiden?

Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi och Karin Bäckstrand, professor i miljöinriktad statsvetenskap. Båda är också verksamma vid Institutet för Framtidsstudier.

VAD BESTÅR VÅRT UNIVERSUM AV OCH VARFÖR VÄXER DET?

Bara 5 procent av all materia i Universum är synlig för det mänskliga ögat. Resten är så kallad mörk materia och mörk energi. Vad består de 95 procenten av? Och varför behöver man egentligen veta så mycket om Universum?

Edvard Mörtsell, professor i observationell kosmologi vid Institutionen för fysik och Oskar Klein Centre.

11.15-12.00

HUR PÅVERKAS VÅRA HJÄRNOR AV DET DIGITALA LIVET?

Hur påverkas vi av att leva våra liv på sociala medier? Blir vi mindre ensamma när vi är uppkopplade eller är det tvärtom? Och vad gör det digitala livet med vår syn på oss själva och världen?

Anja Hirdman, professor i medievetenskap och Håkan Fischer, professor i psykologi.

SKA TANKAR ELLER KÄNSLOR STYRA VÄRLDEN FRAMÅT?

Vad är det som styr världen i dag? Är det känslor som vrede och medkänsla eller är det tankar och förnuft? Vad är bäst för att få världen att gå framåt? Och vad händer om känslorna tar över?

Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, även verksam vid Institutet för framtidsstudier och Jens Ljunggren, professor i historia.

12.00-13.00 Paus Paus

 

BOKNINGSBART EFTERMIDDAGSPROGRAM
OBS! Bokningen för eftermiddagsprogram är nu stängd. Men det finns fortfarande möjlighet att komma oanmäld på Fysikshow mellan 13.00-14.00 i Aula Magna (båda dagarna).

OBS! Information om att studera vid Stockholms universitet och Fysikshow ingår i år i det bokningsbara programmet.

13.00-14.00 Besök 1 Besök 1
14.30-15.30 Besök 2 Besök 2

 

Gratis och öppet för alla

Forskardagarna är gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till dig som gymnasieelev eller lärare på gymnasienivå. Alla föreläsningar samtal och aktiviteter är populärvetenskapligt inriktade och handlar förutom om aktuell forskning också om varför forskning är viktigt och om vad Stockholms universitet kan erbjuda blivande studenter.

Har du frågor? Kontakta oss på forskardagarna@su.se