Smaltång är Östersjöns enda egna art och var till nyligen helt okänd. Den bildades ur blåstång, kanske så nyligen som för bara tusen år sedan. Både smaltång och blåstång är viktiga för Östersjön och kallas havets skog eftersom de ger skydd, boplats och mat åt många djurarter. Jag har undersökt smaltångens ekologi, bland annat hur den förökar sig både sexuellt och asexuellt.

Läs mer om Ellen Schagerström

Läs mer om Ellen Schagerströms forskning