"Vanlighet är inte något man bara är, utan något det krävs mycket jobb för att upprätthålla. Det är en högst aktiv identitet", säger Emma Lindblad, nybliven doktor i modevetenskap vid Stockholms universitet.

Emma Lindblad
Emma Lindblad

Olika hur vanlighet ser ut

Emmas forskning handlar om hur det är att inte skilja sig från mängden och att höra till dem som brukar kallas för ”mainstream”. Den fokuserar på vardagskläder som jeans och vilken plats de har i en grupp småstadsungdomars garderober.

­"Jag ville veta vad som drev ungdomarnas sätt att klä sig, och vad det betyder att se "vanlig" i det här sammanhanget. Vad säger det om identiteten? Det är ju också så olika hur vanlighet ser ut", säger Emma Lindblad.

Kläder hjälper oss att förstå

Hennes eget intresse för frågan om "vanlighet" kommer från den egna småstadsuppväxten och en nyfikenhet på vad det är som styr och ger struktur åt våra vardagsliv.  

"Hur vi klär oss är en jätteviktig faktor för att förstå människor. De liv vi lever, vad vi värderar och vilka normer vi följer. Mode speglar hur vi förhåller oss till samhällets moral och formar vår identitet, och genom det hur vi förstår oss själva och andra", säger Emma Lindblad.

Mode kan både låsa och lösa

När mode är som bäst är det frigörande och öppnar dörrar för nya sätt att vara och leva på. När det är som sämst låser det fast folk i fack och hindrar människor från att leva de liv de skulle vilja. Enligt Emma är det ett misslyckande att vi lägger ner så mycket energi på att försöka stöpa om oss själva för att passa in i snäva mallar och vara andra till lags.

­­"Jag önskar att vi kunde känna oss fria att vara så gränsöverskridande som vi skulle vilja vara. Att vi inte ska känna oss begränsade av normer och konventioner kring hur vi ska vara och hur vi ska se ut."