Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

–Organiserad brottslighet har blivit ett slags verktyg som används för att väcka rädsla, måla upp hotbilder och för att få igenom olika typer av lagar, säger Amir Rostami, nybliven doktor i sociologi vid Stockholms universitet.

Amir Rostami Foto: Clément Morin
Amir Rostami
Foto: Clément Morin

Kan inskränka rättigheter

Organiserad brottslighet betyder enligt Wikipedia ”Brottslighet som begås av flera personer i långsiktigt organiserad samverkan, vanligtvis i syfte att tjäna pengar.”

I decennier har forskare och myndigheter försökt få fram en bra betydelse på begreppet. Men att försöka slå fast en enda betydelse av ordet kan få allvarliga konsekvenser. Till exempel om det används på fel sätt som till exempel terrorism och våldsbejakande extremism, för att rättfärdiga försämringar i våra vanliga fri- och rättigheter.

Sämre brottsbekämpning

Amir Rostami vill få fram ett nytt sätt att se på det som brukar kallas organiserad brottslighet och tycker att ”kriminell organisering” är en bättre beskrivning av det vi ofta menar när vi använder ordet.  Ett felaktigt använt ord kan i det här sammanhanget få väldigt allvarliga konsekvenser. Bland annat att polisen inte kan göra sitt jobb när det gäller att bekämpa kriminella gäng.

Om Amir Rostami

Amir Rostami är sociolog och forskar på kriminella gäng och kriminell organisering. Han har en bakgrund som polis och har arbetat som kommittésekreterare hos Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism.