Föredrag från Forskardagarna 2014 (onsdag 8 oktober). Cecilia von Otter som har skrivit sin doktorsavhandling inom sociologi talar om "När jag blir stor ska jag...".