P.S Information om att studera vid Stockholms universitet och Fysikshow ingår som vanligt i det bokningsbara programmet. D.S

Eftermiddagsprogram på campus Frescati
 

Tider: 2 OKT 3 OKT
13.00-14.00 Pass 1 Pass 3
14.30-15.30 Pass 2 Pass 4

 

Lista på institutioner och ämnen (kompletteras med fler möjliga besök, tider, platser och beskrivning av ämnen inom kort):

Asien, mellanöstern- och Turkietstudier

”Arabiska – vad är det?”
Arabiska är med över 250 miljoner talare ett av de sex största språken i världen. Men visste du att det arabiska skrift- och talspråket skiljer sig från varandra? (2 oktober, pass 1)

"Kinesiska – superlätt eller supersvårt?"
Går det att lära sig kinesiska på några läsår? Vad är det som är så fascinerande med språket och kulturen?  (2 oktober, pass 2)

Juridicum

Gör ett besök i rättegångssalen på Stockholms universitet. (2 oktober, pass 1 och 2)

Att känna sig diskriminerad eller att vara diskriminerad? Begreppet har en juridisk betydelse som inte alltid stämmer överens med hur begreppet uppfattas i andra kontexter. (3 oktober, pass 3 och 4)

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

We talk about a diverse insect community on oak trees. Lecture in English and a short walk to the oak forests close to Stockholm University. (2 oktober, pass 1)

Företagsekonomiska institutionen/
Stockholm Business School

Marknadsföring, finansiering, reklam och PR, globalt ledarskap och redovisning. Hos oss får du kunskap om samhället och världen omkring dig, men också om dig själv och dina förmågor. (2 okt, pass 1)

Romanska språk

 

Hur ser språkförståelse mellan grannspråk ut? Kommunikation handlar inte bara om att uttrycka eller förstå ord. Det finns en interkulturell aspekt som har att göra med hur normer, beteende och symboler kan påverka ett samtal. Skrattar och skojar man till exempel på samma sätt i grannländerna Frankrike och Spanien? (2 okt, pass 2 och 3 okt, pass 3 och 4)

Matematiska institutionen

"abc-förmodan". Wushi Goldring, lektor och forskare i talteori, (2 okt, pass 2) Här finns mer info.

Konsten att inte förlora i schack. Spelteori. (3 okt, pass 3)

Färgläggning av kartor och grafer (3 okt, pass 4)

Statistiska institutionen

Statistik och artificiell intelligens. Självkörande bilar och drönare har nyligen blivit verklighet. Din mobiltelefon både förstår vad du säger och gör det du ber om. Allt detta tack vare snabba datorer, enorma mängder insamlade data och inte minst - statistiska metoder. Vi pratar också om hur det är att plugga statistik. (2 okt, pass 2)

Psykologiska institutionen Att forska i psykologi: Forskning som yrkesval och psykologi som ämnesval (2 okt, pass 1)
Institutionen för pedagogik och didaktik Vår tids hälsoreligion: mellan frälsning och förakt. (2 okt, pass 1)
Kriminologiska institutionen

Blir unga allt mer brottsliga? Blir våldet allt grövre, och varför minskar inte brottsligheten när vi sätter fler människor i fängelse? (2 okt, pass 1)

Institutionen för naturgeografi Titta in i labb och se hur klimatforskning går till bakom kulisserna (3 okt, pass 3 och 4)
Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet

Översättning av böcker och film. Att översätta olika litterära genrer – likheter och olikheter (2 och 3 okt, pass 1-4)

Testa ditt minne. Varför skriver de inte bara vad folk säger? Om undertextningens hemligheter. (3 okt, pass 4)

Studentavdelningen

Att studera vid Stockholms universitet – så fungerar det! Hur är det att läsa vid Stockholms universitet och hur är det att vara student?(2 okt, pass 1 och 3 okt, pass 3)

FysikShow

I en sprakande liveshow med flytande kväve och teslaspolar, får du se fysiken som du aldrig har sett den förut. (2 och 3 okt, pass 1 och 3)

   

Gratis och öppet för alla

Forskardagarna är gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till dig som gymnasieelev eller lärare på gymnasienivå. Alla föreläsningar samtal och aktiviteter är populärvetenskapligt inriktade och handlar förutom om aktuell forskning också om varför forskning är viktigt och om vad Stockholms universitet kan erbjuda blivande studenter.

Har du frågor? Kontakta oss på forskardagarna@su.se