Stockholms universitets nästa Hållbarhetsforum äger rum torsdagen den 22 april, 2021.

Övergripande tema för Hållbarhetsforum 2021 är Från kris till hållbar samhällsutveckling.

Här kommer du att kunna följa programmets framväxt och så småningom anmäla dig.

 

Forskning och samverkan kring hållbarhet

Dagligen pågår forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn.

Hållbarhetsforum 2019 – Demokrati, populism och hållbar utveckling

Hållbarhetsforum vid Stockholms universitet anordnades den 29 oktober 2019 för andra gången. Hållbarhetsforum hade denna gång tema Demokrati, populism och hållbar utveckling.

 

Intervju med Isabella Lövin

 

Intervju med Åsa Wikforss

Den  29 oktober ägde Hållbarhetsforum rum och den 30 oktober öppnades campus upp för studiebesök.