Studentorkester spelar utomhus

Introduktionsdag för studenter vid DSV

Data- och systemvetenskapliga institutionen på Campus Kista arrangerar en introduktionsdag för nya studenter på grundnivå varje hösttermin.

Mer information: dsv.su.se/introduktionsdag

Introduktionsdag för lärarstudenter

Varje höst- och vårtermin bjuds nya lärarstudenter in till ett gemensamt program i Aula Magna på Campus Frescati. Därefter sker mottagande vid respektive utbildnings institution.

Mer information: su.se/lärarutbildningar/introdag

Välkomstdagen

Övriga nya studenter, ej DSV- eller lärarstudenter, bjuds in till Välkomstdagen i Aula Magna på Campus Frescati vid varje terminsstart. Programmet består av ett seminarieprogram, mässa och sociala aktiviteter.

Mer information: su.se/valkomstdagen

Orientation Day – för internationella studenter

För internationella studenter arrangeras en separat välkomstdag på engelska både höst och vår.

Mer information: su.se/orientationday

Övriga aktiviteter för nya studenter

Förutom introduktionsdagarna arrangeras olika aktiviteter för att välkomna, förbereda och guida nya studenter i samband med terminsstart.

Introduktionskurs för studenter med varaktig funktionsnedsättning

Studentkårens välkomstaktiviteter

 

Välkommen till Stockholms universitet!